tour du lịch Chùa Hương

Đánh giá:0/5 trong 0 đánh giá

Chùa Hương là cách nói trong dân gian, trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy.

TOur du lịch Chùa Hương: 1 tour

Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 15 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
8/12 - 9/12 - 10/12 - 11/12 - 12/12

Giá từ

650,000đ

Tour Chùa Hương tham khảo khác: 0 tour

Danh Thắng Chùa Hương

Đánh giá:0/5 trong 0 đánh giá

Chùa Hương là cách nói trong dân gian, trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy.

Xem thêm