DU LỊCH NHẬT BẢN HÀN QUỐC

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 15 chỗ
máy bay
máy bay
Date
21/12 - 29/12 - 19/2

Giá từ

28,900,000đ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
15/12 - 1/3

Giá từ

32,900,000đ