Caravan Tour - Hành trình qua các kinh đô Việt - Lào

Ngày tạo06/09/2019

Caravan Tour - Hành trình qua các kinh đô Việt - Lào
Play

Mô tả ngắn:

Tour caravan - Hành trình qua các kinh đô Việt - Lào , sẽ giúp bạn tự trải nghiệm , khám phá. Tour Caravan sẽ đi theo cung đường HÀ NỘI - MỘC CHÂU - SẦM NƯA - LUÔNG PHA BĂNG - VIÊNG CHĂN - XIÊNG KHOẢNG - CON CUÔNG NGHỆ AN - HÀ NỘI