Hanoitourist kỷ niệm 10 năm thành lập năm 2014

Ngày tạo06/09/2019

Hanoitourist kỷ niệm 10 năm thành lập năm 2014
Play

Mô tả ngắn:

Hanoitourist kỷ niệm 10 năm thành lập năm 2014. Hanoitourist là thương hiệu từ 1963, đến năm 2004 theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội. Hanoitourist được sở hữu sát nhập cùng các công ty liên doanh, liên kết và các khách sạn lớn trên địa bàn thủ đô thành tập đoàn đa ngành lấy tên là Tổng Công ty du lịch Hà Nội.