Đài truyền hình Hà Nội đưa tin về xây dựng sản phẩm du lịch cho 4 Quốc gia Đông Dương

Ngày tạo06/09/2019

Đài truyền hình Hà Nội đưa tin về xây dựng sản phẩm du lịch cho 4 Quốc gia Đông Dương
Play

Mô tả ngắn:

https://www.youtube.com/watch?v=7JdWtiVyl_4