THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2019 - CẦU NỐI GẮN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2019 - CẦU NỐI GẮN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

(VietQ.vn) - Với thông điệp “Tiêu dùng 4.0”, các sự kiện trong chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 sẽ tạo sự gắn kết giữa hình thức kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử.

Hiển thị 2 của 2 Bài viết