NHỮNG LỄ HỘI ĐẶC SẮC Ở ÁO

NHỮNG LỄ HỘI ĐẶC SẮC Ở ÁO

Áo là một quốc gia ở Trung Âu nổi tiếng là cái nôi của những nhà soạn nhạc tài năng như nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven và nhà soạn nhạc Ludwig. Ngoài những danh thắng, di sản đáng tham quan thì các lễ hội độc đáo ở Áo cũng là lý do tại sao mà du khách lại đổ đến Áo

Hiển thị 1 của 1 Bài viết