Tour Theo điểm đến Nước ngoài

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
5/6 - 12/6 - 19/6 - 26/6 - 10/7

Giá từ

16,490,000đ

Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay VietnamAirlines, Tàu cao tốc, Ô tô
Bay VietnamAirlines, Tàu cao tốc, Ô tô
Date
6/6 - 13/6 - 11/7

Giá từ

53,900,000đ

Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
9/6 - 14/7 - 11/8 - 22/9

Giá từ

69,900,000đ

Lịch trình 11N10Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Qata
Bay Qata
Date
15/6 - 26/6 - 16/7 - 25/7 - 20/8

Giá từ

69,000,000đ

Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 20 chỗ
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
17/6 - 24/6 - 1/7 - 15/7 - 22/7

Giá từ

14,690,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
17/6 - 8/7 - 22/7 - 28/8

Giá từ

29,990,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
18/6 - 9/7 - 6/8 - 27/8

Giá từ

21,990,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Bamboo Airways
Bay Bamboo Airways
Date
28/6 - 8/7 - 26/7 - 5/8 - 23/8

Giá từ

39,900,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
18/7 - 15/8 - 18/9

Giá từ

60,900,000đ