Tour Theo điểm đến Nước ngoài

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
19/8 - 26/8 - 9/9 - 16/9 - 23/9

Giá từ

14,690,000đ

Lịch trình 11N10Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Qata
Bay Qata
Date
20/8 - 16/9 - 15/10 - 26/11 - 24/12

Giá từ

69,000,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Bamboo Airways
Bay Bamboo Airways
Date
23/8 - 2/9 - 27/9 - 7/10 - 25/10

Giá từ

39,900,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
27/8

Giá từ

21,990,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
28/8

Giá từ

29,990,000đ

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
11/9 - 18/9 - 13/2

Giá từ

16,490,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
18/9

Giá từ

60,900,000đ

Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
22/9

Giá từ

69,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ