Tour Theo điểm đến Nước ngoài

HÀ NỘI - ANH QUỐC - SCOTLAND - HÀ NỘI
Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
9/6 - 14/7 - 11/8 - 22/9

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - WASHINGTON DC – PHILADELPHIA – NEW YORK  LAS VEGAS – LOS ANGELES – HOLLYWOOD  BEVERLY HILL – SAN DIEGO - HÀ NỘI
Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 20 chỗ
HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
27/1

Giá từ

18,900,000đ

HÀ NỘI - KUALA LUMPUR - ĐẢO BALI - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 10 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
28/12 - 26/1 - 22/2 - 28/3 - 29/4

Giá từ

13,900,000đ

HÀ NỘI - TRIỀU TIÊN - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 10 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
20/12

Giá từ

33,990,000đ

HÀ NỘI - TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - KYOTO - OSAKA - HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
15/12 - 1/3

Giá từ

32,900,000đ

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 10 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
29/11 - 27/12

Giá từ

11,990,000đ

HÀ NỘI - HONGKONG - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
22/11 - 20/12

Giá từ

13,900,000đ

HÀ NỘI - TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRÙNG KHÁNH - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
máy bay
máy bay
Date
21/11 - 1/12 - 12/12 - 31/12

Giá từ

13,490,000đ

HÀ NỘI - INCHEON - SEOUL - NAMI - EVERLAND - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
13/11

Giá từ

13,300,000đ