Tour Theo điểm đến Nước ngoài

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietjet Air. Ô tô
Bay Vietjet Air. Ô tô
Date
8/12 - 14/12 - 21/12 - 22/12 - 25/12

Giá từ

10,890,000đ

Lịch trình 11N10Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Eva Airways; Ô tô
Bay Eva Airways; Ô tô
Date
22/12 - 12/4 - 18/5 - 8/6 - 22/6

Giá từ

98,900,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
23/12 - 23/1

Giá từ

56,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 10 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
28/12 - 1/1 - 22/1 - 23/1 - 24/1

Giá từ

16,490,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Bay Air Seoul (RS), Ô tô
Bay Air Seoul (RS), Ô tô
Date
31/12

Giá từ

17,290,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietanam Airlines
Bay Vietanam Airlines
Date
14/2 - 19/2 - 3/3

Giá từ

13,990,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
10/3 - 18/3

Giá từ

13,990,000đ

Lịch trình 12N11Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
24/3 - 26/4 - 29/5 - 26/6 - 31/7

Giá từ

77,900,000đ

Lịch trình 11N10Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
23/4 - 24/5 - 12/7 - 23/8

Giá từ

78,900,000đ

Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
24/4 - 5/6 - 19/6 - 7/8 - 21/8

Giá từ

85,900,000đ