Tour Thường xuyên Nước ngoài

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 20 chỗ
Next

SALE

4%
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 15 chỗ
Bay Asiana Airlines, Ô tô
Bay Asiana Airlines, Ô tô
Date
20/12 - 22/1 - 26/1

Giá từ

20,990,000đ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Next

SALE

3%
Máy bay
Máy bay
Date
28/12

Giá từ

38,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Bay Air Seoul (RS), Ô tô
Bay Air Seoul (RS), Ô tô
Date
31/12

Giá từ

17,290,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietanam Airlines
Bay Vietanam Airlines
Date
14/2 - 19/2 - 3/3

Giá từ

13,990,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 20 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
21/4

Giá từ

63,900,000đ

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
13/2

Giá từ

16,490,000đ

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ