Tour Thường xuyên Nước ngoài

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
6/4

Giá từ

36,900,000đ

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
10/4 - 22/5 - 29/5 - 5/6 - 12/6

Giá từ

16,490,000đ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
14/4 - 5/5 - 15/5

Giá từ

31,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
15/4 - 22/4 - 1/5 - 3/6 - 17/6

Giá từ

14,690,000đ

Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 20 chỗ
Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
26/4 - 22/5 - 18/7 - 15/8 - 18/9

Giá từ

60,900,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Aeroflot 4 chặng, Ô tô
Bay Aeroflot 4 chặng, Ô tô
Date
26/4 - 24/5 - 25/5 - 6/6 - 13/6

Giá từ

45,900,000đ

Lịch trình 8N7Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Aero Flot 4 chặng
Bay Aero Flot 4 chặng
Date
15/6 - 22/6 - 12/7 - 26/7 - 30/8

Giá từ

42,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

14,500,000đ