Tour Thường xuyên Nước ngoài

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 25 chỗ
Cathay Pacific
Cathay Pacific
Date
1/4 - 30/4 - 21/5 - 4/6 - 25/6

Giá từ

15,990,000đ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
1/4 - 2/4 - 14/4

Giá từ

26,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
2/4 - 30/4 - 21/5 - 28/5 - 4/6

Giá từ

12,590,000đ

Lịch trình 8N7Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
11/4 - 23/5 - 19/6 - 18/9 - 19/9

Giá từ

69,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
12/4 - 29/4 - 14/6 - 28/6 - 19/7

Giá từ

10,490,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
17/5 - 31/5 - 14/6 - 28/6 - 12/7

Giá từ

8,390,000đ

Lịch trình 15N14Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
24/5 - 31/5 - 20/9 - 4/10

Giá từ

125,000,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Vietnam Airlines, Ô tô
Vietnam Airlines, Ô tô
Date
7/6 - 21/6 - 5/7 - 19/7 - 2/8

Giá từ

8,390,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
24/6 - 8/7 - 15/7 - 22/7 - 5/8

Giá từ

8,490,000đ