Tour Thường xuyên Nước ngoài

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
5/6 - 12/6 - 19/6 - 26/6 - 10/7

Giá từ

16,490,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Aeroflot 4 chặng, Ô tô
Bay Aeroflot 4 chặng, Ô tô
Date
6/6 - 13/6 - 20/6 - 22/6 - 23/6

Giá từ

45,900,000đ

Lịch trình 8N7Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Aero Flot 4 chặng
Bay Aero Flot 4 chặng
Date
15/6 - 22/6 - 12/7 - 26/7 - 30/8

Giá từ

42,900,000đ

Lịch trình 10N9Đ
Số chỗ 20 chỗ
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
17/6 - 24/6 - 1/7 - 15/7 - 22/7

Giá từ

14,690,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 25 chỗ
Bay Vietnam Airlines
Bay Vietnam Airlines
Date
18/7 - 15/8 - 18/9

Giá từ

60,900,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

11,990,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

13,490,000đ

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 5 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ