Tour Thường xuyên Nước ngoài

HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI - HÀ NỘI
Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
28/12 - 15/2 - 14/3 - 28/3

Giá từ

16,490,000đ

HÀ NỘI - TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - NAGOYA - KYOTO - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 15 chỗ
máy bay
máy bay
Date
21/12 - 29/12 - 19/2 - 26/2 - 4/3

Giá từ

28,900,000đ

HÀ NỘI - TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - KYOTO - OSAKA - HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
15/12 - 1/3

Giá từ

32,900,000đ

HÀ NỘI - BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
27/11 - 11/12 - 18/12

Giá từ

14,690,000đ

HÀ NỘI - MOSCOW - ST PETERSBURG - HÀ NỘI
Lịch trình 8N7Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

45,700,000đ

HÀ NỘI - INCHEON - SEOUL - NAMI - EVERLAND - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

13,300,000đ

HÀ NỘI - SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE - HÀ NỘI
Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - ISTANBUL - CANAKKALE -  KUSADASI - PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA - HÀ NỘI
Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 0 chỗ
HÀ NỘI - ISTABUL - CANAKKALE - KUSADASI - PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA - HÀ NỘI
Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 0 chỗ
HÀ NỘI - BUSAN - GAMCHON - YEONGDONG - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

9,990,000đ