STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
125/05/2024 18:30957,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá57,900,000đ52,110,000đ52,110,000đ14,475,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn7,500,000đ
Giảm giá
Chọn
222/06/2024 18:30959,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá59,900,000đ53,910,000đ53,910,000đ14,997,500đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn7,500,000đ
Giảm giá
Chọn
328/09/2024 18:30957,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá57,900,000đ52,110,000đ52,110,000đ14,475,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn7,500,000đ
Giảm giá
Chọn