STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
118/05/2024 12:00999,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá99,900,000đ89,910,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn17,900,000đ
Giảm giá
Chọn
222/06/2024 12:00999,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá99,900,000đ89,910,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn17,900,000đ
Giảm giá
Chọn
331/07/2024 12:00498,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá98,900,000đ89,010,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn17,900,000đ
Giảm giá
Chọn
414/09/2024 12:00997,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá97,900,000đ88,110,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn17,900,000đ
Giảm giá
Chọn
512/10/2024 12:00995,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá95,900,000đ86,310,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn17,900,000đ
Giảm giá
Chọn