STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
127/04/2024 12:00221,290,000 VNĐLỄ 30/4-1/5
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá21,290,000đ17,990,000đ17,990,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn3,600,000đ
Giảm giá
Chọn
228/04/2024 12:00919,990,000 VNĐLỄ 30/4-1/5
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá19,990,000đ16,690,000đ16,690,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn3,600,000đ
Giảm giá
Chọn
329/04/2024 12:00916,990,000 VNĐLỄ 30/4-1/5
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá16,990,000đ13,690,000đ13,690,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn3,600,000đ
Giảm giá
Chọn
430/04/2024 12:00916,990,000 VNĐLỄ 30/4-1/5
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá16,990,000đ13,690,000đ13,690,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn3,600,000đ
Giảm giá
Chọn