STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
107/07/2024 07:00322,590,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá22,590,000đ19,590,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn4,800,000đ
Giảm giá
Chọn
220/07/2024 07:002422,590,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá22,590,000đ19,590,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn4,800,000đ
Giảm giá
Chọn
327/07/2024 07:002122,590,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá22,590,000đ19,590,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn4,800,000đ
Giảm giá
Chọn
403/08/2024 07:002422,590,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá22,590,000đ19,590,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn4,800,000đ
Giảm giá
Chọn
518/08/2024 07:002422,590,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá22,590,000đ19,590,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn4,800,000đ
Giảm giá
Chọn
611/09/2024 07:002421,890,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá21,890,000đ18,890,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn4,800,000đ
Giảm giá
Chọn
722/09/2024 07:002421,890,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá21,890,000đ18,890,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn4,800,000đ
Giảm giá
Chọn