STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
124/04/2024 04:30514,990,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá14,990,000đ11,850,000đ
Phụ thu2,000,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
208/05/2024 04:30914,650,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá14,650,000đ11,550,000đ
Phụ thu1,950,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
329/05/2024 04:302215,290,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá15,290,000đ11,990,000đ
Phụ thu2,010,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
403/07/2024 04:302415,290,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá15,290,000đ11,990,000đ
Phụ thu2,010,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
531/07/2024 04:302415,290,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá15,290,000đ11,990,000đ
Phụ thu2,010,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
628/08/2024 04:302415,550,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá15,550,000đ12,090,000đ
Phụ thu2,010,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
725/09/2024 04:301914,650,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá14,650,000đ11,550,000đ
Phụ thu1,950,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
823/10/2024 04:301914,990,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá14,990,000đ11,850,000đ
Phụ thu2,000,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
920/11/2024 04:301914,650,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá14,650,000đ11,550,000đ
Phụ thu1,950,000đ
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn