tour du lịch Hà Nội

Đánh giá:4/5 trong 5 đánh giá

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, cũng là kinh đô của hầu hết các vương triều phong kiến tại Việt Nam trước đây. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Song Song là những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của con người Tràng An.

TOur du lịch Hà Nội: 9 tour

Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 20 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
16/8 - 17/8 - 18/8 - 19/8 - 20/8

Giá từ

1,295,000đ

Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 20 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
16/8 - 17/8 - 18/8 - 19/8 - 20/8

Giá từ

1,170,000đ

Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 20 chỗ
Next

SALE

49000%
Tự túc
Tự túc
Date
16/8 - 21/8

Giá từ

150,000đ

Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 15 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
16/8 - 17/8 - 18/8 - 19/8 - 20/8

Giá từ

650,000đ

Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 20 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
17/8 - 18/8 - 19/8 - 20/8 - 21/8

Giá từ

2,708,000đ

Lịch trình 1N1Đ
Số chỗ 20 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
17/8 - 18/8 - 19/8 - 24/8 - 25/8

Giá từ

39,900đ

Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 20 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
17/8 - 18/8 - 19/8 - 20/8 - 21/8

Giá từ

590,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay VietnamAirlines
Máy bay VietnamAirlines
Date
19/8

Giá từ

5,590,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay VietnamAirlines
Máy bay VietnamAirlines
Date
7/11 - 28/11

Giá từ

4,590,000đ

Tour Hà Nội tham khảo khác: 6 tour

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 10 chỗ
Vietnam Airlines VN1203
Vietnam Airlines VN1203
Date
Liên hệ

Giá từ

6,390,000đ

Lịch trình 8N7Đ
Số chỗ 0 chỗ
Qatar Airways
Qatar Airways
Date
Liên hệ

Giá từ

53,900,000đ

Lịch trình 2N1Đ
Số chỗ 20 chỗ
Date
Liên hệ

Giá từ

1,180,000đ

Lịch trình 12N11Đ
Số chỗ 0 chỗ
Lịch trình 1N1Đ
Số chỗ 0 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 1N0Đ
Số chỗ 0 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

760,000đ

Du lịch Hà Nội

Đánh giá:4/5 trong 5 đánh giá

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, cũng là kinh đô của hầu hết các vương triều phong kiến tại Việt Nam trước đây. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Song Song là những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của con người Tràng An.

Xem thêm