STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
119/05/2024 08:0097,290,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá7,290,000đ6,290,000đ3,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
219/05/2024 08:0097,890,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá7,890,000đ6,890,000đ3,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
319/05/2024 08:0096,290,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá6,290,000đ5,290,000đ3,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
401/06/2024 08:00910,590,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá10,590,000đ9,590,000đ6,790,000đ700,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
501/06/2024 08:00911,190,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá11,190,000đ10,190,000đ6,790,000đ700,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
601/06/2024 08:0099,590,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,590,000đ8,590,000đ6,790,000đ700,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
724/07/2024 08:0098,990,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ4,690,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
824/07/2024 08:0099,590,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,590,000đ8,590,000đ4,690,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
924/07/2024 08:0097,990,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá7,990,000đ6,990,000đ4,690,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn