STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
118/06/2024 08:0097,990,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá7,990,000đ6,990,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
218/06/2024 08:0098,990,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
318/06/2024 08:0099,590,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,590,000đ8,590,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
419/06/2024 08:0098,990,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ5,960,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
519/06/2024 08:0099,990,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,990,000đ8,990,000đ5,960,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
619/06/2024 08:00910,590,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá10,590,000đ9,590,000đ5,960,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,599,999đ
Giảm giá
Chọn
709/07/2024 08:0097,990,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá7,990,000đ6,990,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
809/07/2024 08:0098,990,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
909/07/2024 08:0099,590,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,590,000đ8,590,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
1014/07/2024 08:00910,190,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá10,190,000đ9,190,000đ5,290,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
1114/07/2024 08:0098,590,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,590,000đ7,590,000đ5,290,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
1214/07/2024 08:0099,590,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,590,000đ8,590,000đ5,290,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
1320/07/2024 08:0098,990,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ5,960,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
1420/07/2024 08:0099,990,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,990,000đ8,990,000đ5,960,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
1520/07/2024 08:00910,590,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá10,590,000đ9,590,000đ5,960,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
1604/08/2024 08:0099,590,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,590,000đ8,590,000đ5,290,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn
1704/08/2024 08:00910,190,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá10,190,000đ9,190,000đ5,290,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
1804/08/2024 08:0098,590,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,590,000đ7,590,000đ5,290,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
1912/08/2024 08:0099,590,000 VNĐKhách sạn 5 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,590,000đ8,590,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,600,000đ
Giảm giá
Chọn
2012/08/2024 08:0097,990,000 VNĐKhách sạn 3 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá7,990,000đ6,990,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn800,000đ
Giảm giá
Chọn
2112/08/2024 08:0098,990,000 VNĐKhách sạn 4 sao
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ4,890,000đ500,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn1,200,000đ
Giảm giá
Chọn