STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
104/06/2024 00:0099,490,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,490,000đ8,490,000đ5,500,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
224/06/2024 00:0098,990,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ5,000,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
329/06/2024 00:0099,990,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,990,000đ8,990,000đ6,000,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
416/07/2024 00:0099,490,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,490,000đ8,490,000đ5,500,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
529/07/2024 00:0098,990,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ5,000,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
604/08/2024 00:0098,990,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,990,000đ7,990,000đ5,000,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
710/08/2024 00:0099,990,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá9,990,000đ8,990,000đ6,000,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
803/09/2024 00:0098,390,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,390,000đ7,390,000đ4,000,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn
907/09/2024 00:0098,390,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá8,390,000đ7,390,000đ4,000,000đ600,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn
Giảm giá
Chọn