STTNgày khởi hànhSố chỗ cònGiá từĐặc điểm
130/04/2024 22:00963,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá63,900,000đ57,510,000đ57,510,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn
207/05/2024 22:00954,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá54,900,000đ49,410,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn
328/05/2024 22:00954,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá54,900,000đ49,410,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn
404/06/2024 22:00956,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá56,900,000đ51,210,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn
525/06/2024 22:00956,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá56,900,000đ51,210,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn
630/07/2024 22:00954,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá54,900,000đ49,410,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn
720/08/2024 22:00954,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá54,900,000đ49,410,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn
817/09/2024 22:00955,900,000 VNĐ
Loại giá\Độ tuổiNgười lớn (>11 tuổi)Trẻ em (5-11 tuổi)Trẻ nhỏ (2-5 tuổi)Sơ sinh (<2 tuổi)
Giá55,900,000đ50,310,000đ
Phụ thu
Phụ thu phòng đơn11,990,000đ
Giảm giá
Chọn