Thông tin liên lạc
Số hành khách
Người lớn
Từ 12 tuổi trở lên
Trẻ em
Từ 5 đến 11 tuổi
Trẻ nhỏ
Từ 2 đến 5 tuổi
Trẻ sơ sinh
Dưới 2 tuổi
Thông tin hành khách
Người lớn
Trẻ em
Trẻ nhỏ
Trẻ sơ sinh
Quý khách có ghi chú, lưu ý gì, hãy nói với chúng tôi
457
9
Số hành khách
Người lớn
Trẻ em
Trẻ nhỏ
Sơ sinh
Phụ thu phòng riêng
85,900,000đ
77,300,000đ
x1
x0
x0
x0
Tổng cộng
Đặt giữ chỗ ngay
Để lại số điện thoại
Chúng tôi sẽ gọi tư vấn