tour du lịch Trung Quốc

Đánh giá:0/5 trong 0 đánh giá

Gần đây người Việt Nam du lịch đến Trung Quốc đả không ngưng tăng lên, nhưng có một thực tế là rất nhiều người khi đi du lịch đến Trung Quốc không hề tim hiểu về những điều cơ bản nên thường dẩn đến khó khăn trong hành trình của mình.

TOur du lịch Trung Quốc: 6 tour

HÀ NỘI - BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
27/11 - 11/12 - 18/12

Giá từ

14,690,000đ

HÀ NỘI - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA - HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 10 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
26/11 - 3/12 - 10/12 - 17/12 - 24/12

Giá từ

16,990,000đ

HÀ NỘI - BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH - DI HOÀ VIÊN - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
24/11 - 1/12 - 6/12

Giá từ

9,590,000đ

HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH - HÀ NỘI
Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
23/11 - 4/12 - 21/12 - 25/1 - 26/2

Giá từ

16,490,000đ

HẢI PHÒNG - CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA - HẢI PHÒNG
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay, Tàu siêu tốc, Oto
Máy bay, Tàu siêu tốc, Oto
Date
23/11

Giá từ

13,990,000đ

HÀ NỘI - TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRÙNG KHÁNH - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
máy bay
máy bay
Date
21/11 - 1/12 - 12/12 - 31/12

Giá từ

13,490,000đ

Tour Trung Quốc tham khảo khác: 16 tour

HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI - HÀ NỘI
Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
28/12 - 15/2 - 14/3 - 28/3

Giá từ

16,490,000đ

HÀ NỘI - CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy Bay
Máy Bay
Date
Liên hệ

Giá từ

17,490,000đ

HÀ NỘI - CÔN MINH - THẠCH LÂM - CỬU HƯƠNG - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
Xe ô tô
Xe ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

7,990,000đ

HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - TRÙNG KHÁNH - VŨ LONG - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - SÔNG NƯỚC Ô TRẤN - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
HÀ NỘI - CÔN MINH - THẠCH LÂM - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

11,990,000đ

HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

5,550,000đ

HÀ NỘI - HẢI KHẨU - TAM Á - HẢI KHẨU - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy Bay
Máy Bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 0 chỗ
HÀ NỘI - NGA MI SƠN - THÀNH ĐÔ - TÙNG BÌNH CÂU - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - HOÀNG LONG - HÀ NỘI
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy Bay
Máy Bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - HẢI KHẨU - HƯNG LONG - TAM Á - HÀ NỘI
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - HÀ NỘI
Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT KHI DU LỊCH TRUNG QUỐC

Đánh giá:0/5 trong 0 đánh giá

Gần đây người Việt Nam du lịch đến Trung Quốc đả không ngưng tăng lên, nhưng có một thực tế là rất nhiều người khi đi du lịch đến Trung Quốc không hề tim hiểu về những điều cơ bản nên thường dẩn đến khó khăn trong hành trình của mình.

Xem thêm