tour du lịch Trung Quốc

Đánh giá:3/5 trong 1 đánh giá

Gần đây người Việt Nam du lịch đến Trung Quốc đả không ngưng tăng lên, nhưng có một thực tế là rất nhiều người khi đi du lịch đến Trung Quốc không hề tim hiểu về những điều cơ bản nên thường dẩn đến khó khăn trong hành trình của mình.

TOur du lịch Trung Quốc: 0 tour

Tour Trung Quốc tham khảo khác: 21 tour

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Ô tô
Ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

11,990,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

9,500,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
Xe ô tô
Xe ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

7,990,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy Bay
Máy Bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 10 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

16,990,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

16,490,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

9,590,000đ

Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 0 chỗ
Lịch trình 5N4Đ
Số chỗ 20 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

14,690,000đ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy Bay
Máy Bay
Date
Liên hệ

Giá từ

Liên hệ

Lịch trình 6N5Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay, Tàu siêu tốc, Oto
Máy bay, Tàu siêu tốc, Oto
Date
Liên hệ

Giá từ

13,990,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 25 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
Liên hệ

Giá từ

9,990,000đ

Lịch trình 4N3Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay
Máy bay
Date
Liên hệ

Giá từ

5,550,000đ

Lịch trình 7N6Đ
Số chỗ 0 chỗ
Máy bay, Ô tô
Máy bay, Ô tô
Date
13/2

Giá từ

16,490,000đ

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT KHI DU LỊCH TRUNG QUỐC

Đánh giá:3/5 trong 1 đánh giá

Gần đây người Việt Nam du lịch đến Trung Quốc đả không ngưng tăng lên, nhưng có một thực tế là rất nhiều người khi đi du lịch đến Trung Quốc không hề tim hiểu về những điều cơ bản nên thường dẩn đến khó khăn trong hành trình của mình.

Xem thêm