tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Đánh giá:4/5 trong 1 đánh giá

TOur du lịch Thổ Nhĩ Kỳ: 3 tour

Lịch trình 8N7Đ
Số chỗ 25 chỗ
Next

SALE

3%
Máy Bay
Máy Bay
Date
13/7 - 20/7 - 24/7 - 27/7 - 31/7

Giá từ

35,900,000đ

Lịch trình 12N11Đ
Số chỗ 20 chỗ
Bay Turkish Airlines, Ô tô
Bay Turkish Airlines, Ô tô
Date
24/7

Giá từ

79,900,000đ

Lịch trình 8N7Đ
Số chỗ 25 chỗ
Next

SALE

2%
Bay Turkish Airlines, Ô tô
Bay Turkish Airlines, Ô tô
Date
7/8 - 14/9

Giá từ

68,900,000đ

Tour Thổ Nhĩ Kỳ tham khảo khác: 1 tour

Lịch trình 9N8Đ
Số chỗ 0 chỗ

tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Đánh giá:4/5 trong 1 đánh giá

Xem thêm